Kempes Skogsbod är ett litet biodlingsföretag, som är momsregistrerat och godkänt för F-skatt.

Våra bin står på eller nära skogsmarker och tanken med det är att bina ska hämta sin nektar från obesprutade växter.

Vi vill sälja rena så rena produkter som möjligt.

Än så länge har intäkterna varit så små i jämföresle med kostnaderna att varje arbetstimme så gott som varit obetald.

  • Share on Tumblr