Honungen kommer från våra bin, som i huvudsak står på eller nära skogsmarker. De hämtar nektar från de obesprutade dragväxter som skogen har att erbjuda bland annat blåbär, lingon, vildhallon, rallarros och ljung.

Skogsbygdens honung är ofta lite mörk och har en kraftig smak. Det tar längre tid för den honungen att kristallisera, hårdna, och det gör att kristallerna blir större och upplevs som krispiga. Väljer vi att röra eller ympa honungen blir den alldeles slät.

Honungsbin och vilda pollinatörer gör stor nytta  i pollineringstjänst åt moder jord. Både när det gäller jordbruks- och trädgårdsnäringen, hemträdgården och den vilda floran.

2006 rapporterades de första fallen av ”Colony Collapse Disorder”, som innebär att alla bin i samhället försvinner. Science har publicerat en studie, som visar att bina tappar sin orienteringsförmåga vid exponeringsnivåer, som motsvarar de som används vid normal användning av bekämpningsmedlen neonikotinoider. De är extremt giftiga för bin och angriper insekternas centrala nervsystem. Är bekämpningsmedel orsaken till Colony Callapse Disorder?

Med detta i åtanke gjorde vi vårt val att ha våra bin i eller nära skogen och det står vi fast vid. De flesta samhällena står på naturreservat Hälleskogsbrännan. Det innebär att vi får den honung vi vill ha. Baksidan är att vi får en betydligt mindre skörd än de som väljer att flytta sina kupor mellan diverse besprutade eller betade dragväxter t.ex. rapsfält och fruktodlingar. Det betyder att vi får en högre kostnad för att producera samma mängd honung. Men, smakar det så kostar det. Och visst smakar det bättre med vetskapen om att bina hämtat nektar från obesprutade växter!

Efter brand sprider rallarrosen ut sig. Vi har därför i några år fått stora skördar med rallarrosens ljusa, milda honung. Det blir spännande att följa vad som händer framöver.

Vi har funderat mycket på hur vår honung ska produceras för att vi ska känna oss tillfreds. Det har resulterat i vårt eget kvalitetsmärke, som vi kallar” Kristallhonung”.

 

 

  • Share on Tumblr