Honungen kommer från våra Krainerbin, som i huvudsak står på eller nära skogsmarker. De hämtar nektar från de obesprutade dragväxter som skogen har att erbjuda bland annat blåbär, lingon, vildhallon, rallarros och ljung.

Efter branden 2014  spred rallarrosen ut sig. Vi har fått stora skördar av rallarrosens ljusa och till smaken milda honung. Det blir spännande att följa vad som kommer att hända med floran framöver.

De flesta vet att honungsbin och framför allt vilda pollinatörer gör stor nytta  i pollineringstjänst åt moder jord. Det gäller både jordbruks- och trädgårdsnäringen, hemträdgården och den vilda floran.

2006 rapporterades de första fallen av ”Colony Collapse Disorder”, som innebär att alla bin i samhället försvinner. Science har publicerat en studie, som visar att bina tappar sin orienteringsförmåga vid exponeringsnivåer, som motsvarar de som används vid normal användning av bekämpningsmedlen neonikotinoider. De är extremt giftiga för bin och angriper insekternas centrala nervsystem. Är bekämpningsmedel orsaken till Colony Callapse Disorder?

Med detta i åtanke gjorde vi vårt val med att ha våra bin i, eller nära, skogen och det står vi fast vid. De flesta bisamhällena står på naturreservat Hälleskogsbrännan, som omsluter vår fastighet. Det innebär att vi får den honung vi och våra kunder vill ha. Baksidan är att det normalt ger en betydligt mindre skörd jämfört med de som väljer att flytta sina kupor mellan diverse besprutade eller betade dragväxter t.ex. rapsfält och fruktodlingar. Det betyder att vi får en högre kostnad för att producera samma mängd honung. Men, smakar det så kostar det. Och visst smakar det bättre med vetskapen om att bina hämtat nektar från obesprutade växter!

Vi har funderat mycket på hur vår honung ska produceras för att vi ska känna oss tillfreds. Det har resulterat i vårt eget kvalitetsmärke, som vi kallar “Kristallhonung”.