Kempes Skogsbod startade 2011 av mig, Susanne Kempe, och är ett litet biodlingsföretag, som är momsregistrerat och godkänt för F-skatt. Anläggningen är registrerad för primär- och livsmedelsproduktion.

Våra bin står på eller nära skogsmark och i huvudsak på naturreservatet Hälleskogsbrännan. Tanken med det är att bina ska hämta sin nektar från obesprutade växter.

Vi vill sälja rena så rena produkter som möjligt med bra råvaror och hög kvalitet.

Än så länge har intäkterna varit så små i jämförelse med kostnaderna att varje arbetstimme är kraftigt underbetald.

  • Share on Tumblr