Kempes Skogsbod startade 2011 av mig, Susanne Kempe, och är ett litet biodlingsföretag, som är momsregistrerat, godkänt för F-skatt och har certifierat kassaregister. Anläggningen är registrerad för primär- och livsmedelsproduktion.

Våra bin står på eller nära skogsmark och i huvudsak på naturreservatet Hälleskogsbrännan. Tanken med det är att bina ska hämta sin nektar från obesprutade växter.

Vi vill sälja så rena produkter som möjligt med bra råvaror och hög kvalitet.

Än så länge har intäkterna varit så små i jämförelse med kostnader och arbetstid, vilket gör att varje arbetstimme är kraftigt underbetald.

Kontaktuppgifter:
Susanne Kempe
Norrål 132
733 61 Västerfärnebo

susanne@kempesskogsbod.se
070-55 22 862