Månad: maj 2014

Blåbär på biodling med biodling på blåbär

BLÅBÄR låter gott – BLUEBERRY låter vackert – BILBERRY låter som en hobbit

blåbär1

Just nu blommar blåbärsblommorna för fullt. De ger härlig nektar och pollen till våra bisamhällen och skogens myror. Honungen blir smakrik och det tar lång tid för den att kristallisera. Blåbärshonung utan andra inslag av nektar kan ge en svagt blå ton. Det skulle vara kul att slunga ren blåbärshonung. Ska försöka någon gång, om det är görligt.

** pollen ** nektar

På hösten, när barnen börjat skolan, då plockar jag modigt blåbär i vår rovdjursrika skog. Den är så rovdjursrik, att rekommendationen är att inte skaffa får. Nej, det vore väl ytterst olämpligt att ha får här ute på landet. SheepUrban låter bättre. På Stockholms takåsar vore väl toppen om biodling och fårhållning kan hållas i någon slags härlig symbios. Lägger man fåret ute på kanten av hustaket ligger det stilla när man klipper ullen. Det blir lugnt av höjd, har jag hört, tror jag. Minns jag fel sköter sig slakten själv. Toppen! Nej, här ute i skogen ska vi hålla oss till rovdjur. A, a aoooooooo.

Varje år undrar jag varför vissa blåbär är svarta och andra matt ljusblåa. Nu vet jag. De svarta bären saknar anlaget, som ger en tunn vaxhinna, som i sin tur skyddar bäret mot fukt och uttorkning.
*************************************************************************************************
Blåbärskuriosa
Vet du hur mycket vilda bär det produceras i vår svenska natur? 600 000 ton/år. Blåbär når den största volymen med 250 000 ton och efter det kommer lingon, kråkbär, hjortron och sedan övriga bär. Vi plockar bara några få procent av dessa vilda bär,  ca 15 000-20 000 ton per år. Det blir 580 000 ton “över”.
Läs faktaruta 3 på den här länken

Varför ska man odla blåbär när det finns 250 000 ton i skogen? Jo, för att blåbären plockas i skogar, som ligger långt ifrån livsmedelsindustrin. Vore det inte lämpligt att lägga livsmedelsindustrin, som tydligen ligger på ett särskilt ställe, där blåbären finns? Hur det nu ska gå till om man bara tänker sig ett ställe? Blåbär finns över hela landet och lär behöva transporteras hur man än bär (:-)) sig åt. Kommentar: fiskpinne och denna länk.

Dessutom undrar jag hur mycket skog man kan  tänka sig att fälla för att göra  blåbärsåkrar av? Pesticiderna låter lockande!
*************************************************************************************************
Blåbär är en viktig föda för djuren. På sommaren lever björnen nästan enbart på dessa delikata bär. En brunbjörn lär ha fått i sig 184 000 bär på en dag. Om det går 1500 bär på en liter, så glufsade han i sig 122 liter. En normalt arbetande vuxen gör av med ca 2 000 – 3 000 kcal per dygn. För att täcka upp det behovet måste man äta ca 10 liter blåbär.
*************************************************************************************************
En studie visar att 1¼ dl blåbär per dag kan återställa minne och koordination
*************************************************************************************************
Blåbär är ett meganyttigt bär, som har en hög C-vitaminhalt. Det innehåller många olika mineraler som järn, kalium, kalcium , magnesium, natrium, zink och fosfor. På Livsmedelsverkes hemsida  kan du se vad blåbäret innehåller.

Antioxidanter skyddar mot cellskador orsakade av fria radikaler. De mest intressanta antioxidanterna i blåbär är det röda pigmentet antocyanerna, och det är de som efterfrågas av läkemedelsindustrin och som tycks hämma brösttumörer .
Blåbär hjälper även kroppen att bilda dopamin, väsentligt för minne, koordination och känslor av välbehag. Tillsats av blåbär i maten kan förbättra transplanterade dopamincellers överlevnad vid Parkinsons sjukdom. De ska också förebygga demenssjukdomar, förbättra mörkerseende och skydda blodkärlen från åderförkalkning.

Förr kunde man köpa torkade blåbär på apoteket. Kokar man soppa på dem lindrar det mot magsjuka. Men, man får abosolut inte sockra, eftersom det har en lösande verkan. Ska man absolut söta den, så gör man givetvis det med lite honung från Kempes Skogsbod.

Vem vågar att låta bli att äta blåbär? Jag ska tokplocka i år, äta och minnas.
**************************************************************************************************
Citat från:  http://spa.118100.se/bl%C3%A5b%C3%A4r
“Ska jag äta blåbärsglass, trots att jag inte gillar blåbär?

Om du inte gillar blåbär så ser vi ingen anledning för dig att äta blåbärsglass. Prova istället päron- eller jordgubbsglass. MVH 118100″
**************************************************************************************************
Källa:
http://www.jordbruksverket.se/download/18.2ada1a6113d67e0bac480001707/1363697153106/Rensning+av+bl%C3%A5b%C3%A4r+och+lingon.pdf
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/ekoforsk/projekt-2014-2016/blabar-odling/
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=556
Nyttiga växter för människor och bin
Vilda blommor i våra marker
Huskurer och läkekonst
http://www.de5stora.com/omrovdjuren/bjorn/fakta/
http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/popvet-dok/faktatradgard/pdf04/Tr04-04.pdf
http://mariagutebring.se/bildomat/cafeirishcoffee/blueberries/fakta1.htm
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/ekoforsk/projekt-2011-2013/tradgardsblabar/
http://www.expressen.se/halsa/maten-som-gor-under-for-din-halsa-1/
http://www.aftonbladet.se/matvin/article10790477.ab
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=556
http://www.helhetsdoktorn.nu/makuladegeneration.htm

 

 

 

Rapsgoogle

Kvällsnöje: googla runt. Sökord: oljeväxter och raps.

2002 publicerades följande:

“För att svensk biodling ska ha bra möjligheter att producera honung måste vi ha minst 100 000 ha oljeväxter i landet. Finns tillräckligt med raps i slättbygderna kommer detta att även vara till nytta för andra pollinatörer än bin.”

2014 är den odlade arealen av raps och rybs preliminärt 96 600 hektar. Det är en minskning med 29 100 hektar (‑23 %) jämfört med år 2013.  Alltså var den odlade arealen raps och rybs 125 700 hektar år 2013.

1. Är det för den svenska honungsproduktionens det odlats/odlas så mycket oljeväxter?
2. Mellan 2002 och 2013 har oljeväxtskörden lite mer än fördubblats.
3. Har den svenska honungsproduktionen fördubblats sedan 2002?
4. Skulle honungproduktionen minska proportionellt med oljeväxtodlingens minskning?
5. Har det varit/är det gynnsamt för vildbina med icke ekologiskt/kravodlade oljeväxter?
6. Har eventuell konkurrens om rapsen mellan vilbin och honungsbin någon betydelse?
———————————————————————————————————————————–
“Genom att placera två bisamhällen/ha i oljeväxterna får biodlarna drygt 100 kg honung.”

Det låter bra. Man kan alltså få en produktion på 100 kg honung per samhälle om man ställer ett samhälle på både höst- och vårraps. Ett räkneexempel på kul:

Jag förutsätter att man får lika mycket honung på raps som rybs och avrundar de 125 700 ha till 126000 ha. Om alla fält pollineras med 2 samhällen går det åt 252 000 st. Det kan dock vara samma samhällen på vår- och höstutsäde. Då räcker 126 000 samhällen. Det kan även fungera att flytta samhällen från södra Sveriges odlingar och ta vid när det börjar blomma norrut. Då minskar det behovet av antal samhällen ytterligare.

252 000 * 50 kg= 12 600 000 kg (Oj) 12 600 ton (Kommer ett särskilt om-inlägg senare beträffande honungsproduktion mm)

Hur många hektar raps och rybs pollineras av honungsbin  i Sverige?
———————————————————————————————————————————–
Jag språkade med en odlare, som åkt på pollineringsuppdrag på oljeväxter. Denne menade, att det inte ger så mycket mer mot att ha bisamhällena någon annanstans. Det var en biodlares syn på saken. Kan säkert bero på var man bor och hur starka samhällena är vid tidpunkten i fråga mm.
———————————————————————————————————————————–
Hittar information från 2008 om ökad skörd för pollinerade rapsfält. Där menar man att biet betalar sig bra:

“Med ett rapspris på 4 kronor per kilo kan insektspollineringen öka intäkten med 500-7000 kronor per hektar.”
Det handlar då om 3 samhällen per hektar. Intäkten ökar och minskar såklart med rapspriset.

Anledningen till att flytta bin till oljeväxter om det inte ger så mycket mer än andra dragväxter, vore väl att man får bra betalt för tjänsten pollinering. Följande finns att läsa på jordbruksverkets hemsida:

“Priset på bisamhällen varierar regionalt men är oftast 100-200 kronor per samhälle i oljeväxter och 400-600 kronor per samhälle i klöverfrö, frukt och bär.”

Med neonikotiner i åtanke, som eventuell orsak till bidöd, vilket enligt nedan är taget ur luften, så känns 100-200 kronor som ett hån. Även om det vore taget ur luften låter det orimligt lite.
———————————————————————————————————————————–
I ett öppet brev till Lena Ek angående neonikotinfrågan plockar jag två citat :

“De gula rapsfälten i Sverige riskerar att försvinna!”
“Den betningsmetodik som används på rapsfröer, ger en betning av mycket hög kvalitet, där risken för kontaminering är mikroskopisk.”

I brevet nämns inte ett ord om hur bekymrade författarna är för hur det ska gå med den svenska honungsproduktionen, och det är väl i och för sig mer än rimligt. Men jag tror inte att författarna till brevet ligger sömnlösa på grund av eventuellt honungsproduktionsbortfall. Inte jag heller.

Min förhoppning är att fler och fler ska efterfråga ekologiska/krav-produkter. Om t ex den krav/ekologiska svenskproducerade köttproduktionen ökar markant och dessa djur ska äta svenskt ekologiskt/krav-proteinfoder i form av åkerböna, ärtor och raps, så lär produktionen av dessa grödor öka. Markant. I dessa grödor är vildbin de viktigaste pollinatörerna. Om vi sedan bara köper ekologisk rapsolja. Och om vi bara köper ekologiskt Bregott… Och om…

…så kommer både vilda pollinatörer, honungsbin och rapsodlare att behövas och de gula rapsfälten behöver inte försvinna!

Kanske har jag fel i allt. Men så kan det bli när man googlar, väljer att citera valda delar och sedan skriver om saker man inte vet något om.

Källa:
http://www.svenskraps.se/kunskap/pdf/00199.pdf
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Vegetabilieproduktion/JO16/JO16SM1401/JO16SM1401_kommentarer.htm
http://www.jordbruksverket.se/download/18.3a3862f81373bf24eab8000878/1336986870083/Pollinering+av+%C3%A5kerb%C3%B6nor+med+jordhumlor.pdf
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Arealer/JO10/JO10SM1402/JO10SM1402_ikortadrag.htm
http://www.svenskraps.se/medlem/pressmeddelanden/2013-02-01_De-gula-rapsfalten-i-Sverige-riskerar-att-forsvinna.pdf
http://www.svenskraps.se/kunskap/pdf/00696.pdf
http://www.jordbruksverket.se/pollinering

 

Biköparvift

Ja, vad gör man när man inte (knappt inte) har några bin kvar. Jo, då köper man nya. Häpp!

På biköparvift – korta versionen med relevant information
Inköpsställe: http://www.rosendalshonung.se/
Biras: Buckfast
Ramar: 10 Lågnormal
Pris: 1800 + moms
Drottning: 2013

På biköparvift – långa versionen, till ingen nytta för någon
Köper bin gör man av sådana som förstår att övervintra sina bin, så att de överlever vintern. Jag googlade efter Buckfastbin (uttal Buckfast och inte Backfast, som jag säger varje gång jag inte kommer ihåg, efter att ” O” lärde mig,  att det heter Buckfast, med uttal Buckfast och inte Backfast). Hittade ett ställe som såg seriöst ut och som annonserade ut produktionssamhällen med Buckfastbin på ramformatet lågnormal. Ursäkta alla eventuella andra!

Beställde hastigt och lustigt bin hos www.rosendalshonung.se. Första kontakten var med fru Biodlare. Senare träffade vi både herr och fru Bidolare och det var ett mycket trevligt och tillmötesgående par. De var förvisso smålänningar, vilket i sig var fullkomligt naturligt, då de bodde i Markaryd. Men då ska man vara på sin vakt – alla vet ju varför!! Å andra sidan flyter det småländskt blod i mina ådror också, så det borde vara på lika villkor. Fast, nej. De var två smålänningar och min kombokille  är en blåögd, grönögd västmanlänning (med 1000 bra kvaliteter för övrigt).

Skämt åsido.Vi packade bilen den 4 maj. Vi skulle hämta bina den 5 maj. Vi var klara att resa. Ordnat med barnpassning, allt och onödigt. Då gick  jag in på mailen och skulle printa fram, eller skriva ut som vi säger här i Sverige, var vi skulle möta biförsäljarna. Då upptäckte fru Virrpanna (med inte så många bra kvaliteter i övrigt), att hon tagit fel på datum för hämtning av bin. Jag viskade: “Chrille, nu kommer du bli arg på mig.” Ingen reaktion. Lite mumlande:” Chrille, nu kommer du bli arg på mig.” Chrille tror att jag håller på att busa lite med honom, denna söndag kl 11,36. Han ler och säger:” Prata ur skägget kärring!” Jag talar då med en klar stämma och får ur mig att han ser ovanligt bra ut i de där svarta jeansen, som han har haft på sig de senaste tre åren och att det är visst inte är i dag vi ska åka och att jag har visst tagit lite fel på dag av bileverans och att det är inte förrän i övermorgon vi ska hämta bina. Då ler min blåögde, grönögde västmanlänning sitt allra bredaste leende (snusdosan går in på bredden, ja, den gör det) och säger: “Men älskling då åker vi nu, så får vi en extra barnfri dag.

Egentligen sa han, min blåögde, grönögde och dåmera SLUGA västmanlänning i ett andetag: “Hysch säg inget till Mommo (som var den planerade barnvakten)! Nu drar vi fort som fan och ringer och talar om hur det ligger till senare.”

“Ja”, tänkte jag,  samtidigt som det dåliga samvetet började tala med mig: ” Vad bra, då kan vi/ni kan passa på att träffa familj och släkt på vägen. Det är skönt med en förmildrande ursäkt, när man gör något så  familjevidrigt (eller vad det kan heta).

Vi hälsade på min pappa i Halmstad och då, när vi var där, smsade jag bror min och sa att” nu hälsar jag på pappa och du kan väl hälsa alla” och sen när vi passerade Värnamo på hemvägen smsade jag morbrors fru och sa “vink, vink”. Hon svarade” vink, vink” och så var släkten avklarad. Detta måste väl vara en bra förutsättning, för att lyckas med rationell biodling så småning om. Eller eh.. Jag bör väl här, för syns skull, tala om att jag gillar både min bror med fru och ett gäng vuxna barn och min morbror med fru. Mycket!

Bina då? Jaja, men först måste jag faktiskt göra reklam för ett hotell. Ett skitmysigt hotell. I Göteborg. Pigalle. En trevlig snubbe i hängslen tog emot oss på bästa sätt och rekommenderade en sjyst (språkrådet säger sjyst, själv vill jag skriva juste) restaurang, som visade sig vara just väldigt sjyst. Med min inneboende nyfikenhet och syn på människan, att hon gör det mesta för egen personlig vinning, undrade jag vad rekommendationen resulterade i – förutom att vi gick dit. Det fick jag såklart inte veta. Framför allt beroende på att frågan inte ställdes.

Tillbaks till hotellet. De hade upphöjda sängar och nypressad apelsinjuice. Inte färskpressad. Nypressad! Det är skillnad av väsentlig betydelse. Det är även skillnad på ett “God morgon” och ett “God morgon”. Det får den erfara, som äter frukost på hotell Pigalle, där äggröran ligger i en stekpanna och lockar en, istället för att vara uppöst i en opersonlig metallbehållare med känslan av att 9 höns per kvadratmeter är lagom.

Bina då? Jo, vi kom fram så småningom. Vi bad att få komma lite tidigare än bestämt, eftersom det regnade och bina ändå satt stilla. Med tanke på att bileverantörna arbetar båda två och har sina 400 samhällen som bisyssla, var det ett mindre under att de kunde ordna detta. Vi är två som inte jobbar, har sex samhällen och har våra bin som syssla. Det var en sanning med modifikation, eftersom vi tidigare inte hade bin. 😉  Biförsäljarna sa, att vi som skulle hämta samhällen fick ta dem i lådorna som de satt i, eftersom det regnade. Bussigt. Samtidigt kändes det som att köpa grisen i säcken. Man vill ju gärna se vad man får. Det var självklart upp till oss att välja, om vi ville flytta över bina till våra egna lådor. Det ville vi inte.

Medan den blåögde, grönög….låt oss kalla honom vid namnet han lyssnar till igen, Chrille, packade ihop bina och stoppade in dem i bilen, tog jag på mig biskyddsoverallen, stövlarna och pratade med säljarna. Jag minns att jag gjorde någon nytta någon gång, men jag har svårt att definiera vad nyttan bestod i, av eller så. Det var till och med så illa, att när Chrille skulle lasta in en låda i baksätet, fick han be en annan biköpare att öppna bildörren, för jag hade, kanske inte viktigare saker för mig men… trevligt.

När allt var klart blev vi bjudna på kaffe och kaka. Det kaffet räddade vår hemfärd tror jag. Hemresan tänker jag inte säga något om förutom fyra ord. Helt obegripliga för den oinvigde. Trulle Trolle (och) Humla Geting.

Kvart i två på natten var vi färdiga med utplaceringen av våra nya bisamhällen och sängen var lika efterlängtad som skön. När jag nästan sov, ska jag enligt den blåögde, grönögde och numera SLUGE västmanlänningen ha sagt: “Tack snälla Chrille för allt du har gjort i dag. Du har tre timmars helkroppsmassage innestående.”
Hm.

Säljes – BIRAMAR med kaffe och bulle

träförädling

Vi har börjat tillverka biramar. Det gör vi i första hand för eget bruk, men vi kommer även att sälja i den mån vi hinner tillverka efter beställning.

MONTERADE RAMAR
Ramarna är häftade, borrade och spikade med avståndshylsor på gavlarna 
HLS                        12,50 kr
Lågnormal              13 kr
———————————————————————————————————————————————
RAMVIRKE
Ramarna är borrade och du monterar dem själv.
HLS                                 8 kr
Lågnormal           8,50 kr
———————————————————————————————————————————————
AVSTÅNDSSTIFT MED PLASTHYLSOR OCH AVSTÅNDSHYLSOR – för dig som köper ramar
Det går åt 4 avståndsstift med plasthylsor till varje ram, 2 som avståndsstift och 2 till att fästa tråden i.
Avståndshylsor behövs enbart till de omonterade ramarna. Det går åt 4 st till Lågnormal och 2 st till HLS.

Påse stift och plasthylsa               100 st      16:- (räcker till 25 ramar)
Avståndshylsor gavlar                  100 st      28:- (räcker till 50 HLS alt 25 Lågnormal)
———————————————————————————————————————————————
Leveranstid efter överenskommelse. Alla priser är inklusive moms och för avhämtning. Betalning kontant eller med kort vid hämtning. Kaffe och bulle på sjösidan ingår om du har tid och lust med lite bisnack.

Du är välkommen att beställa genom att ringa Susanne på 070-5522862 eller 010-4025474

 

© 2024

Tema av Anders NorenUpp ↑