Vi har funderat på hur vår honung ska produceras för att vi ska känna oss tillfreds. Det har resulterat i Kempes Skogsbods eget kvalitetsmärke och gäller all naturell honung som säljs direkt till kund eller butik. Vi kallar den:


– 
så som honung ska vara

  • med smak av naturen
  • inte uppvärmd, vilket är fallet med stora delar av sortimentet i butik
  • orörd, rörd samt ympad
  • till 99 % obesprutade dragväxter
  • säljs i  första hand lokalt

 

REKO honung – vad menar vi med det?
All försåld honung har bokförts. Såklart! Såklart?

Ca 1 500 ton honung, mycket lågt räknat, produceras och säljs troligtvis lika svart som olagligt i Sverige. Det motsvarar 3 000 000 burkar om 500 g. Detta bidrar till en felaktig norm för prissättning av alla biprodukter i dubbel bemärkelse, Dels är vinsten obeskattad, dessutom ses den som ett komplement  till en eller kanske två månadslöner alternativt pension/er. Många hobbybiodlare  tror att de inte behöver skatta för honungen de säljer med vinst.

Vi söker inte bidrag!

Vi söker inte sponsorer!

Vi söker enbart kunder som förstår värdet av våra produkter och som är beredda att betala för REKO kristallhonung och övriga produkter!

Till var och en som väljer våra REKO biprodukter säger vi:

Tack för att ni ger oss möjlighet att fortsätta med det vi tror på. På det viset bidrar vi tillsammans till:

  • en svensk honungsprodukt av högsta kvalitet
  • pollinering  i Sverige för Sverige
  • välmående bin

 

  • Share on Tumblr