Vi har full kontroll på vår produktion eftersom vi inte köper in honung av någon annan, utan det är enbart våra egna bisamhällen som producerar all honung. Det är vi som täcker av honungsramarna. Det är vi som slungar, silar och tappar upp på burk. Det är vi som packar på kartong, säljer och levererar. Som sagt, full kontroll!

Vårt vax tas om hand separat hos Biredskapsfabriken, vilket betyder att det inte blandas med andra biodlares vax som kan ha kontaminerats av medicinrester och/eller andra kemiska preparat.

Vi har funderat på hur vår honung ska produceras för att vi ska känna oss tillfreds.  Det har resulterat i Kempes Skogsbods eget kvalitetsmärke och gäller all naturell honung som säljs direkt till konsument eller butik. Vi kallar den:


– 
så som honung ska vara

  • med smak av naturen
  • inte uppvärmd, vilket är fallet med stora delar av sortimentet i butik
  • orörd, rörd samt ympad
  • till 99 % obesprutade dragväxter
  • säljs i  första hand lokalt

“inte uppvärmd”
Den största delen honung som säljs av  större honungsföretag är uppvärmd. Mer eller mindre. Från ca 40 till 72 grader. Vi  värmer inte upp honungen alls, vilket är efterfrågat av kvalitetsmedvetna kunder.

“till 99 % obesprutade dragväxter”
Våra bin står i huvudsak på eller bredvid skogsmark med till största del naturens vilda flora som nektarkälla.

REKO honung – vad menar vi med det?
All försåld honung har bokförts. Såklart! Såklart?

Ca 1 500 ton honung, mycket lågt räknat, produceras och säljs troligtvis lika svart som olagligt i Sverige. Det motsvarar 3 000 000 burkar om  500 g. Försäljning sker alternativt grovsilat på större kärl direkt till uppköpare. Detta bidrar till en felaktig norm för prissättning av alla biprodukter i dubbel bemärkelse. Dels är deras vinst obeskattad, dessutom ses den som ett komplement  till en eller kanske två månadslöner alternativt pension/er. Många hobbybiodlare  säger att de inte behöver skatta för honungen de säljer med vinst. Jag står och säljer på marknader bredvid dem ibland och måste sälja dubbelt så mycket som de för att det ska vara lika lönsamt. De säljer ofta lite billigare. Svår kombo!