Först vill jag uppmärksamma er på följande:

Uppvärmning
Ingenstans har jag funnit att det är förbjudet att värma upp ekologisk eller KRAV-honung. Det är väldigt vanligt att biodlare i större skala värmer upp sin honung till 40 grader. Svensk honungsförädling  värmer upp sin honung till 72 grader.
Vi värmer inte upp vår honung.

********************************************************************************************

Val av bi
Ekologisk: Den lokala ekotypen i Sverige är det nordiska biet, Apis mellifera mellifera. Andra biraser kan också fungera bra.
Vi  har annan ras  liksom de flesta biodlare här i Sverige. Rasen vi har är – Apis mellifera carnica,
Ekologisk: Du ska i första hand förnya bigårdarna med ekologiska bin
Vi förnyar bigårdarna med egna bin.

Fortplantning
Ekologisk: Ekologiska djur bör fortplanta sig naturligt. Insemination är dock tillåten.
Våra bin fortplantar sig naturligt när de fortplantar sig. Ingen insemination.

Material i bikuporna
Ekologisk: Bikupor och material som används inom biodling ska huvudsakligen bestå av naturmaterial. En kupa där halva vikten, utan honung, utgörs av naturliga material anses bestå av huvudsakligen naturligt material. Det är bara naturliga produkter som får användas inne i kuporna som till exempel propolis, vax och vegetabiliska oljor.
Vi har enbart naturligt material i kuporna. Huvarna är av plåt, alternativt frigolit, plywood och presenning.

Vax till nya mellanväggar ska komma från enheter med ekologisk produktion, eller så kan du låta bina bygga ut eget vax
Vårt vax behandlas numera i huvudsak enskilt. Det innebär att vårt vax kommer att bli renare och renare för varje år.

Placera bikuporna i närheten av ekologiskt odlade grödor
Du ska placera bikupor i områden där nektar- och pollenkällor huvudsakligen kommer från ekologiskt odlade grödor eller grödor som odlas med metoder som är skonsamma för miljön. Du kan även placera bikupor i områden med vilda växter eller skogar.
Vi följer detta. 

Lämna kvar ett förråd av honung och pollen i kuporna
Vid slutet av produktionssäsongen är det särskilt viktigt att du lämnar kvar ett tillräckligt förråd av honung och pollen i kuporna så att bina överlever vintern. Du får bara utfodra bisamhällena om samhällets överlevnad är i fara på grund av klimatförhållanden.
Då Sverige på grund av sitt klimat många gånger kan ha långa vintrar är det därför tillåtet att vinterfodra bina som ett komplement till den honung man lämnar kvar i kupan. Utfodringen ska då göras med ekologiskt producerad honung, ekologiskt producerad sockerlösning eller ekologiskt producerat socker.
Vi lämnar all honung och pollen i de två nedersta lådorna i kuporna. Vi fodrar med bifor, en icke ekologisk inverterad sockerlösning och med egenblandad icke ekologisk  sockerlösning. Vad är bäst? Svenskt icke ekologiskt socker eller utländskt ekologiskt socker?

Förebyggande behandling mot sjukdomar
Du får skära bort drönarlarver i syfte att begränsa angrepp av varroakvalster. Du kan även använda myrsyra, mjölksyra, ättiksyra och oxalsyra samt mentol, tymol, eukalyptol och kamfer för att bekämpa varroakvalster. För att förebygga att sjukdomar sprids är det viktigt att du rengör och desinficerar bikuporna. Det är tillåtet att använda ånga eller öppen låga.
Vi följer detta.

Så här behandlar du bisamhällen om de blir sjuka
Om bisamhällena blir sjuka eller angripna trots alla förebyggande åtgärder ska du behandla dessa omedelbart. Läkemedel får i vissa fall användas i ekologisk biodling. Om behandling sker ska allt vax ersättas med vax från ekologisk biodling. Behandlade bisamhällen måste också på nytt genomgå omställning.
Vi följer detta och har aldrig använt läkemedel.

Skydda kuporna mot skadegörare
För att skydda ramar, bikupor och vaxkakor mot skadegörare får du använda råttgift, bara i fällor, och andra lämpliga produkter.
Vi använder inte gifter alls mot skadegörare.

När du utvinner honung
Du får inte använda kemiska medel som motar bort bina från vaxkakorna när du skördar biodlingsprodukter. Det är inte heller tillåtet att skatta honung från vaxkakor som innehåller larver
Vi följer detta.

Rutinmässiga stympningar är inte tillåtna
Du får inte stympa bidrottningar genom att till exempel klippa vingarna av dem.
Vi klipper en liten bit av ena vingen. Om samhället svärmar hamnar drottningen på marken nära kupan. Det leder till att arbetsbina flyger tillbaka in i kupan till den nya drottningen istället för att flyga iväg med en svärm som vi eventuellt inte längre har kontroll på och som på så vis kan sprida sjukdomar. Den gamla klippta drottningen hittar vi i gräset om vi har tur, och vi kan använda henne till ett samhälle som eventuellt saknar drottning. 

Jämförelsen är enbart gjord mot de punkter Jordbruksverket tar upp på sin första sida om Ekologisk biodling.

Vill du läsa mer om ekologisk biodling?

Vill du läsa mer om biodling med kravcertifiering?