Kempes Skogsbod
Norrål 132
733 61 Västerfärnebo

070 55 22 862
www.kempesskogsbod.se
susanne@kempesskogsbod.se