Efter fortsatt spännande läsning i “Boken om Biavel och Insemination”, författare Bert Thrybom, är det några viktiga familjeband som jag har förstått helt och fullt nu.

Hur är det i övrigt med med familjebanden i drottning PAULAS hem/bikupa?

Drottning  PAULA har parat sig med följande drönare – mödrarnas namn inom parentes.

Drönare: Orvar (Namomi),  Mumrik (Naomi), Snillrik (Passion), Oorik (Antonia)

Alla drönare är helsyskon med varandra eftersom det fått sina 16 kromosomer från Paula.

Alla drönare är halvsyskon med systrarna. Systrarna har liksom drönarna  fått 16 kromosomer från sin mor därav halvsyskon. Men de har även fått 16 kromosomer från sin “drönarfar”.

Helsystrar

I förra inlägget i ämnet kom jag fram till att  Naomi är “far” till Paulas och Orvars  och Paulas och Mumriks befruktade avkomma. Därför är avkomman som Orvar och Mumrik befruktat helsystrar. 

Halvsystrar

All avkomma som Mumrik, Snillrik och Oorik befruktat är halvsystrar till varandra.
All avkomma som Orvar, Snillrik och Ooriks befruktat är halvsystrar till varandra. 

Supersystrar
All avkomma som Orvar befruktat är supersystrar med varandra. All avkomma som Mumrik har befruktat är supersystrar med varandra. All avkomma som Snillrik… och så vidare….  

Är det felaktigheter i mitt resonemang blir jag tacksam om du rättar mig!

 

 

  • Share on Tumblr