Agria Djurförsäkring tillhandahåller en försäkring för Amerikansk yngelröta som tecknas via Sveriges Biodlares Riksförbund. 

Måste jag vara med i en specifik förening för att jag ska få försäkra mina bisamhällen mot Amerikansk yngelröta? Ja. 

För en biodlare med färre än 50 samhällen kostar det 25:- per samhälle 

Ersättning: 2200 kronor per förintat samhälle

Här finns information: 

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/25/1/?item=art_art-s1/359

_____________________________________________________________________ 

Vad förlorar  jag om mina bin drabbas av Amerikans Yngelröta?

Bikupan
Bisamhället
Honungsskörden
Med mycket, mycket mera…

Försäkringen täcker upp för en ny kupa (solid träkupa)
_____________________________________________________________________

Snabbfakta
Sjukdomen/sporerna sprider sig  mellan samhällen när bina gör felflygningar vid röveri, men framförallt av biodlaren själv som rör sig mellan samhällena.

Även honungen smittas. Om man jämför inhemsk och importerad honung så innehåller den importerade honung mer yngelrötesporer. Honung som blandas på tappstationer är generellt mer förorenad med sporer kontra honung från oss enskilda odlare. Trots att det krävs stora spormängder genom fodring med honung som innehåller yngelrötesporer för att orsaka sjukdom, är det en smittspridningsväg.

Sjukdomen kan identifieras genom att sticka in en tändsticka i celler där cellocken har sjunkit in. Om en gulbrun seg tråd dras ut har man drabbats av Amerikans yngelröta.

Ja, vad händer OM misstanke uppstår om att ett samhälle har blivit drabbat?

1.Biodlaren måste direkt, enligt lag, göra en anmälan till bitillsynsmannen eller länsstyrelsen.

2.Ett prov kommer tas och det skickas till laboratorium för undersökning.

Vid diagnos amerikansk yngelröta ska kliniskt sjuka samhällen FÖRINTAS. Bekämpningsarbetet sker under ledning av bitillsynsmannen. Han ska verkställa eller förelägga om förintande av bisamhället och sanering eller förintande av bibostaden samt de ytterligare åtgärder som bedöms nödvändiga för bekämpning av sjukdomen.

Saneringen går till så att när bina slutat flyga på kvällen stängs de in och samhället dödas med Debresol insektsspray eller bensin. Därefter bränns hela bibostaden med innehåll ner. Askan ska sedan grävas ner eller forslas bort så att bin inte kan komma åt den.

Besiktning ska ske av alla bigårdar inom 3 km avstånd.

 (Jag försäkrar. Hellre en liten ersättning än ingen alls. En av rapporterna från NP tar upp om strålning av kupmaterialet skulle vara en möjlighet i framtiden.)