… kan inte mätas i kronor.

Om det inte gäller pollinering av kommersiella grödor. Då lär man mäta det i kronor för att veta vad pollineringstjänsten är värd. Man lär också veta hur stor del av pollineringen som är honungsbiets förtjänst.

Del 2 a
Det står att läsa att honungsbinas pollineringsvärde bedöms vara 15-150 ggr mer än honungsvärdet.

Det gäller INTE Sverige. Jag trodde det. Ganska länge. Dumstruten och röda kinder på.

Biodlingsföretagarna t ex har följande text på sin hemsida:

“Ökad mångfald i din hembygd!
Hundratals växt- och djurarter och inte minst vi människor är beroende av binas arbete. Honungsbiet är naturens bästa pollinatör. Pollineringsvärdet bedöms vara mellan 15-150 gånger högre än honungsvärdet. Binas arbete är gratis, men Biodlaren som sköter dem ska leva på honungen. Köp därför svensk lokalt producerad honung – smaksatt av naturen.”

****************************************************************************
Det är inte uppenbart att det inte handlar om pollineringsvärdet i Sverige. ****************************************************************************

Jag mailade och frågade Biodlingsföretagarna vad de har för källa till påståendet?

Jag fick svaret att det finns många källor till påståendet och i mailet bifogades några länkar som exempel på källor. En av länkarna fungerar inte men här är den ena och här är den andra.
****************************************************************************
Ramlösa och Porla hade varit ett lika bra svar. Det är källor!
****************************************************************************
I rapporten 2009:24 “Massdöd av bin” som finns på Jordbruksverkets hemsida kan man läsa följande:

“Värdet av honungsbins pollineringstjänser i komersiella grödor är 1,4 – 2,8 gånger så högt som värdet av honungsproduktionen i Sverige.”

Det var en viss skillnad. I samma rapport står det:

“Värdet av binas pollineringstjänster i Sverige är alltså 1,4–2,8 gånger värdet av honungs- och vaxproduktionen.”

Båda påståendena kan omöjligt vara korrekta. Stämmer ett av dem över huvud taget? Om det nu alls är intressant, så kommer det intressanta i nästa inlägg.
*****************************************************************************
Helheten är essensen
Allas våra honungsbin gör ett gott arbete genom att producera flera fantastiska produkter, som är användbara på många sätt – HONUNG,VAX, PROPOLIS och BIGIFT. Dessutom pollineras många, många blommor och vi får ytterligare en produkt – POLLEN och en ÖKAD SKÖRD för flera grödor.