Del 2b

I rapporten 2009:24 “Massdöd av bin” som finns på Jordbruksverkets hemsida kan man läsa följande:

“Värdet av honungsbins pollineringstjänser i kommersiella grödor är 1,4 – 2,8 gånger så högt som värdet av honungsproduktionen i Sverige.”

Hur har de räknat?

Pollineringsvärdet är beräknat på OM alla kommersiella grödor, som finns med i tabellen, pollinerats av honungsbin.

Det har man jämfört med Sveriges uppskattade antal bisamhällen, 130 000- 150 000 st, medelskörd 30 kg, och ett honungspris på 30kr/kg.

Är inte det underligt?

Man borde väl jämföra med vad det hade gett i honungsskörd OM de kommersiella grödorna verkligen hade pollinerats av honungsbin?!


Jag har gjort en hastig uträkning på mitt “OM-sätt”. Tabellen i rapporten “Massdöd av bin” visar att värdet av honungsbinas pollineringstjänster är 189-325 miljoner kronor. I beräkningarna av pollineringsvärdet är det värdet i primärledet som ligger till grund för rapporten.

I mina beräkningar använder jag mig av tabellens antal hektar/gröda och honungspriset 30 kr/kg. Antal samhällen är i sammanhanget oväsentligt, så jag slipper att göra en akademisk gissning på hur många bisamhällen som behöver utföra arbetet, med tanke på höst- och vårsådd, jordgubbsodling mm.


OM…
höst- och vårraps, höst- och vårrybs odlades på 89 486 ha
grödan ger 100 kg honung/ha och honungsproduktionen blev 8 948 600 kg
Vitklöver, Alsikeklöver, Rödklöver, Åkerböna odlades på ca 8982 hektar
grödan ger 100kg honung/ha och honungsproduktionen blev 898 200 kg
äpplen, päron, körsbär, plommon odlades på 2022 hektar
fruktträden ger 50 kg honung/ha och honungsproduktionen blev 101 100 kg
hallon och svarta vinbär odlades på 660 hektar
bären ger 100 kg honung/ha och honungsproduktionen blev 66 000 kg

Total honungsproduktion med avrundning  10 000 ton   – jämfört med deras 3900-4500 ton

Honungsvärde                   300 miljoner kronor    – jämfört med deras 117-135
Pollineringsvärde    189-325 miljoner kronor

– trots att honungsskörd för jordgubbar och övriga bär inte är medräknad, eventuellt marginell skillnad
– trots att honungspriset är satt till 30 kr
– trots att jag tagit halva maximala honungsproduktionen/ha från denna tabell från jordbruksverkets hemsida.

Vad pollineringsvärdet har för proportion till honungsproduktionsvärdet i världen undrar jag om någon alls vet. Med tanke på hur man räknar här i Sverige. Och med tanke på mycket annat också.


Är jag ute och cyklar?

Det är mer än möjligt. Det står nämligen klart och tydligt vem utredningen “Massdöd av bin” är tänkt för:

“Utredningen är tänkt att användas som underlag för tjänstemän på offentliga myndigheter och rådgivningsorganisationer. För detta ändamål måste utredningen hålla en hög vetenskaplig nivå. Det innebär att utredningen är skriven på ett akademiskt sätt med bl.a. referenser i löpande text och en del tekniska uttryck.”

Det har kommit en ny uträkning av pollineringsvärdet för den intresserade 😉 och den är inte ställd mot vax- och honungsproduktion. Skönt!

 

 

  • Share on Tumblr